Pejcze i baty Sex & Mischief - Packa nabijana ćwiekami Studded Paddle