Stringi 7heaven - Lota koronkowe stringi na podwójnych paskach