Mają Państwo prawo odstąpienia od umowy zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyn. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, kompletnego towaru wraz pisemnym oświadczeniem. Dołączenie dowodu zakupu jest mile widziane. Termin 14-dniowy liczy się od momentu wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na piśmie na adres do korespondencji: MClix, ul. Kobielska 14/2, 04-359 Warszawa lub wysyłając e-mail na adres butik@sisi.pl

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Jeżeli zwracają Państwo część produktów z zamówienia, to zwrócimy koszt przesyłki proporcjonalnie do zwracanych i pozostawionych towarów

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane na stronie sklepu SISI.PL, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie SISI.PL, w terminie do 14 dni od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sklep SISI.PL w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

Dla ułatwienia procesu wymiany/zwrotu zachęcamy do wypełnienia Formularza wymiany/zwrotu, dostępnego w menu Użytkownik po lewej stronie. Wymagane jest podanie nr zamówienia, wybranie z listy zwracanych towarów, powód wymiany/zwrotu oraz ewentualne wpisanie nr konta do przelewu pieniężnego. Usprawni to proces wymiany/zwrotu, pozwoli również na szybsze przygotowanie towarów na które mają być wymienione zwracane modele. Pozwoli to również Państwu na monitorowanie statusu reklamacji online.

 

 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu odpowiedniego protokołu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę. Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.